Idiomatiske udtryk – 6. – 7. klasse

Abduktive elementer:

1. Eleverne får en liste med idiomatiske udtryk, fx:

  • To have ants in one’s pants
  • To be at the end of one’s rope
  • Beat a dead horse
  • To be a big fish in a small pond
  • Every cloud has a silver lining
  • Like a fish out of water
  • Kill two birds with one stone
  • Let the cat out of the bag
  • Let a sleeping dog lie

De diskuterer i grupper, hvad disse udtryk kan betyde.

2. Grupperne skriver en række små tekster – en for hvert udtryk – hvori udtrykket indgår. Teksten skal altså danne en naturlig kontekst for den betydning, som gruppen tillægger det enkelte idiomatiske udtryk.

3. Gruppernes resultater sammenlignes i plenum, og eventuelle ligheder og forskelle i løsningerne diskuteres. Hvordan kan det være, at grupperne måske har forstået nogle af udtrykkene på samme måde? Hvorfor er nogle udtryk måske er forstået forskelligt?

4. Klassen diskuterer hvad brugen af idiomatiske udtryk gør ved sproget og hvilken rolle, de spiller i kommunikationen, både når det gælder engelsktalende indbyrdes og i mødet mellem engelsktalende og mennesker, der taler engelsk som fremmedsprog. Her vil en sammenligning mellem danske og engelske idiomatiske udtryk naturligt indgå.

Deduktive elementer:

Læreren gennemgår de forskellige udtryk og fortæller hvad de betyder.

Læreren forklarer hvad idiomatiske udtryk er og diskuterer spørgsmålene i pkt. 4 ovenfor, og sammenligner engelske og danske udtryk.

Induktive elementer:

Grupperne går på nettet og finder svar på, om deres opfattelse af udtrykkene stemmer overens med, hvordan de rent faktisk bruges.

Eleverne får en række tekster / sætninger, hvor det via konteksten ret klart fremgår, hvad forskellige idiomatiske udtryk betyder. Eleverne laver en liste med udtrykkene og skriver forklaringer (i generelle vendinger) på, hvad de betyder. Til sidst forsøger de at finde tilsvarende danske udtryk og klassen sammenligner de to sæt udtryk. Ligheder/forskelle?

Ved udarbejdelsen af disse eksempler har jeg haft stor glæde af fagkonsulenter inden for de forskellige fag. Særligt tak til Mette Vedelsby (matematik), Elsebeth Hurup (engelsk) Jens Aage Poulsen (historie) og Kirsten Jensen (hjemkundskab).