Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Følgende er nogle elementer fra et forløb hvis tema er ”øjne”.

Abduktive elementer:

Eleverne sidder over for hinanden to og to, og får som opgave, at de skal tegne og farvelægge hinandens øjne i forstørret udgave (øjnene og mellemrummet imellem dem). Først laver de en skitse i blyant, og herefter anvender de oliekridt på hvidt papir. Når de begge har forsøgt at tegne hinandens øjne får de som opgave, henholdsvis at tegne nogle glad øjne og nogle triste øjne.

Er det muligt? Spiller valg af farver ind på stemningen øjnene formidler. Hvordan gøres gengivelsen af øjnene levende? Til sidst får eleverne til opgave at tegne nogle dyrøjne. Kan man aflæse hvilken dyrart det er udelukkende på øjnene?

Deduktive elementer:

Læreren forklarer, at et øjes iris er altid rundt – men det får en vinkel afhængig af, hvorfra vi iagttager øjet. Læreren illustrerer, hvordan dét, der er rundt ud fra en vinkel bliver ellipse formet ud fra en anden vinkel. Øjne reflekterer ofte lys. Det er dét, der gør øjne levende. Alt afhængigt af lyskildens styrke og placering vil det kunne ses på pupillens størrelse og øjets refleksion af lyset. Læreren viser hvordan det kan forandre sig.

Billeder af øjnene fra forskellige tegneserie figur kan anvendes til at illustrere, hvor forskelligt øjne kan gengives. ”Manga” tegneserier anvender ofte en teknik hvor øjne bliver fremstillet i groft forstørret og forenklet form. Hvilke muligheder ligger der i en sådan stilisering og hvorfor er det blevet så populært i tiden i dag?

Induktive elementer:

Eleverne klipper nogle billeder af nogle øjne ud af nogle ugeblade, og samler dem alle sammen på en collage. Herefter samler de billeder af kattedyrs øjne ind fra nettet og laver en collage med disse. Eventuelt vælger de selv yderligere en kategori, f.eks. fisk eller fugle, og skaber en øjencollage herudfra. Herefter drøftes – hvad der karakteriserer de enkelte arters øjne. Det er kvaliteter som farver, form, udtryk og lysrefleksion. Er nogle øjne mere levende end andre?

Ved udarbejdelsen af disse eksempler har jeg haft stor glæde af fagkonsulenter inden for de forskellige fag. Særligt tak til Mette Vedelsby (matematik), Elsebeth Hurup (engelsk) Jens Aage Poulsen (historie) og Kirsten Jensen (hjemkundskab).