H. C. Andersen indgår som en del af vores kanonlitteratur. Følgende forslag er tænkt ud fra en 6. – 7. klasse.

Abduktive elementer:

I eventyret ”Kejserens nye klæder”, bliver eleverne bedt om at drøfte hvordan eventyret kunne tænkes at forløbe, hvis den lille dreng ikke havde råbt, at kejseren ikke havde noget på. Var kejseren nogensinde blevet afsløret? Rollespil inddrages og dele af eventyret  dramatiseres.

Eleverne bliver bedt om at komme med et bud på, hvad det er H. C. Andersen ønsker at fortælle med eventyret om ”kejserens nye klæder”.

Hvad tænkte kejseren når det gik op for ham, at han ikke havde noget tøj på? Eleverne bliver bedt om at beskrive hans tanker, mens han går i sit undertøj og eleverne skal skrive en monolog om, hvad han tænkte i det øjeblik. Monologerne oplæses til sidst i klassen.

Deduktive elementer:

Læreren redegør for typiske træk ved eventyrgenren. Det kan handle om eventyrets sociale rolle og funktion. Eller det kan være om aktantmodellen, hvor eleverne får forklaret, hvad aktant modellen kan bruges til, og hvilke medier der egner sig til at blive analyseret efter aktantmodellen.

Induktive elementer:

Hvor stor er klassens samlede kendskab til eventyr? Hver elev laver en liste over samtlige de eventyr, vedkommende kan huske. Samtidig noterer de – hvis de kan huske det – hvorfra deres kendskab til disse eventyr stammer. Herefter sammenlignes listerne, og eleverne kårer de mest – og de mindst – kendte eventyr. De kigger på formidlingen af disse eventyr. Gennem hvilket medie er de blevet formidlet til eleverne? Hvordan formidles eventyr i dag i forhold til ders forældres eller bedsteforældres tid?

Eleverne arbejder på at beskrive hvilke af de typiske regler for konstruktion af eventyr, der indgår i ”Kejserens nye klæder”. Kan eventyrtræk tillige ses i fjernsysserier? I givet fald hvilke eventyrtræk opleves i billedrummet i dag?

Hvorfor er vi så glade for eventyr? Hvor ser vi brug af eventyrstræk i vores tid? Er rollespils popularitet et udtryk for eventyrs tiltrækningskraft? Lad eleverne give udtryk for, hvilken virkning eventyr har på dem.

Ved udarbejdelsen af disse eksempler har jeg haft stor glæde af fagkonsulenter inden for de forskellige fag. Særligt tak til Mette Vedelsby (matematik), Elsebeth Hurup (engelsk) Jens Aage Poulsen (historie) og Kirsten Jensen (hjemkundskab).