I det følgende vil jeg give eksempler på hvordan forskellige undervisningstiltag kan tage sig ud når de forstås ud fra den tredelte model. Jeg vil se på nogle af skolens fag. Herudfra vil jeg beskrive eksempler på henholdsvis abduktive, deduktive eller induktive arbejdsformer. Selve opstillingen kan forekomme kunstig, da det abduktive, deduktive og induktive ofte fletter sig ind i hinanden og kan være svære at skelne fra hinanden i selve undervisningsforløbet.

Som tidligere beskrevet, så inddrages alle disse tre vinkler ofte i tilrettelæggelsen af undervisningen. Hensigten med eksemplerne er ikke at skabe nogle udførlige undervisningsbeskrivelser, men at give læseren nogle praksis eksempler der anskueliggøre den tredelte model. Eksemplerne er på ingen måde fyldestgørende beskrivelser af tilrettelagte undervisningsforløb, men skal ses som brudstykker af forløb. I de følgende eksempler er der taget udgangspunkt i skolens fag. Det er ikke udtryk for, at skolens undervisningen bør foregå strengt fagopdelt. De abduktive, deduktive og induktive elementer kunne lige så godt være beskrevet i tværfaglige eller projektorienterede forløb.*

In theory, there is no difference between theory and practice; In practice, there is. – Chuck Reid

* Ved udarbejdelsen af disse eksempler har jeg haft stor glæde af fagkonsulenter inden for de forskellige fag. Særligt tak til Mette Vedelsby (matematik), Elsebeth Hurup (engelsk) Jens Aage Poulsen (historie) og Kirsten Jensen (hjemkundskab).