Formålet med denne hjemmeside er at lave en introduktion til begrebet abduktion og gøre rede for hvordan jeg ser det kan blive brugt i pædagogiske sammenhænge.

En abduktion er et gæt. Tilværelsen er fyldt med gæt. Hypoteser, formodninger, antagelser, fortolkninger, bud eller simpelthen vilde skud.


Somme tider fører de os på afveje – og til andre tider skaber de genveje og fører til kreative løsningsmodeller. Somme tider er fører gættene til nogle kvalificerede bud på en problemstilling. Somme tider er gætterierne helt hen i vejret.

Men det vigtige er… – at vi ikke kan undvære dem.

I pædagogiske sammenhænge har gætterier været forbundet med en dårlig praksis.

”Du skal ikke tro, du skal vide…” Du skal kunne bevise din påstand med teori eller data der giver belæg for din påstand. Så vidt så godt – men alle store tanker var engang ikke andet end en dristig hypotese. Og hvornår er det lige man lærer det?

Min påstand er, at vi skal lære at bruge abduktioner (gætterier) på en kvalificeret og konstruktiv måde. Derfor skal der i pædagogiske sammenhænge være abduktive, induktive samt deduktive elementer. Dette illustrerer jeg ved den tredelte model.

De 3 læringsmodeller

Begrebet abduktion er et ældgammelt begreb. Det er siden viderebearbejdet af den amerikanske filosof Charles Saunders Peirce. Han har ikke forsøgt at indtænke abduktionsbegrebet i pædagogikken. Det er mit forsøg på at nytænke Peirces abduktionsbegreb.

Den tredelte undervisnings- og læringsmodel.

På denne hjemmeside finder du 3 artikler om abduktive læreprocesser (en artikel er på engelsk). Endelig har jeg også bud på hvordan det i praksis kan se ud i nogle forskellige fag i skolen.

Læs mere om abduktive læreprocesser.

God læselyst.